Framtidsfröns blomma

Vårt utbildningsmaterial utgår ifrån fem principer som vi ser som centrala för att ge eleverna de bästa möjligheterna att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Principerna illustreras i Framtidsfröns Blomma.

Kreativitet

Vi använder oss av öppna frågor och uppgifter som stimulerar elever att ”skapa nytt” inom olika ämnesområden. På så sätt utvecklas elevernas eget tänkande, kreativitet och innovationsförmåga.

Medarbetarskap

Vi tror starkt på att om eleverna får känna att de kan påverka sina skoluppgifter och känna sig som medarbetare i skolan ökar deras engagemang, förståelse och driv till det egna lärandet.Detta har därför en central roll i allt vårt material.

Ämnesövergripande

Arbetslivet ställer krav på individers förmåga att se sammanhang och att lösa problem utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att utveckla elevernas förmåga att göra ämnesövergripande kopplingar skapar vi bättre förutsättningarna för att möta detta och tjänar även in tid för både elever och lärare.

Mod

En av skolans viktigaste uppgifter är att uppmuntra unga människors tro på sina idéer och sin förmåga. Genom att erbjuda en arena där elever kan testa, göra fel och göra om formar vi modiga människor. Vågar vi inte göra fel, når vi aldrig fram till nya lösningar.

Omvärld

För att elever ska förstå nyttan av de kunskaper de tillgodogör sig i skolan bör omvärlden involveras tidigt i lärandet. Om eleverna får en verklig mottagare som bryr sig om deras idéer och lösningar blir skolan på riktigt.