Om Hela Sverige Praoar

Hela Sverige Praoar är en sorts digital prao i frågeformat och är ett initiativ av den ideella föreningen Framtidsfrön, som jobbar med entreprenörskap i grundskolan. Den riktar sig mot högstadieelever och kan antingen fungera som en förberedelse inför prao eller som komplement för utebliven prao.

Idag finns över 8500 yrkestitlar i Sverige, och i det här läromedlet får elever bekanta sig med arbeten som är lite mer ovanliga eller som ofta inte är tillgängliga för prao. Läromedlet består av en lärarhandledning och lektionsmaterial med inspelade intervjuer samt reflektions- och diskussionsfrågor där eleverna själva får fundera över sin egen framtid. Arbetet går att göra i grupp eller enskilt.

Lektionsmaterialen och lärarhandledningen är skapade av pedagoger på Framtidsfrön och intervjufrågorna baseras på frågeställningar som elever runtom i Sverige har ställt till respektive yrkesperson. Ett krav för Framtidsfrön under framtagandet av läromedlet har varit att lyfta frågeställningar som återspeglar en normbrytande bild av yrken, yrkesverksamma och arbetsplatser.

Enligt skollagen ska ”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev”. Genom Hela Sverige Praoar får lärare möjlighet att ta in prao i klassrummet för att förbereda eleverna.

Har du frågor eller funderingar – kontakta oss gärna!