Hela Sverige Praoar!

Nu kan elever i hela Sverige PRAOa hos världsmästaren Sarah Sjöström, EMMY vinnande VFX designern, Covid sjuksköterskan, Influencerkocken och flera andra spännande personer i yrkeslivet genom projektet Hela Sverige Praoar!

Eleverna i skolan drabbas av pandemin på många olika sätt. Den efterlängtade och uppskattade obligatoriska PRAON för högstadieelever har blivit påverkad i så stor grad att elever inte längre kommer ut på prao. Istället får skolan hitta andra alternativ till att ersätta praon – undervisningen sker då som vanligt i klassrummen.

Enligt skollagen ska ”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev”

Hela Sverige Praoar riktar sig mot högstadieelever och är en sorts PRAO i frågeformat. Det handlar om att visa några av de kanske lite mer otraditionella och under traditionell PRAO, otillgängliga yrken som finns bland de 8500 yrkestitlar som idag finns i Sverige.

Frågorna som samlats in från elever runt om i hela Sverige har nu ställts till respektive yrkesperson i en intervju som nu går att se under lektionsmaterial.

Lektionsmaterialet är skapat av pedagoger från Framtidsfrön (organisationen bakom initiativet Hela Sverige Praoar) och det baseras på de frågeställningarna eleverna har kring yrket. Ett material som sprids över hela Sverige där ambitionen är att lärarna ute i klassrummen kan använda sig av detta för att ta PRAOn in i klassrummet.

Ett krav för oss är att vi tar in frågeställningar som återspeglar en normbrytande bild av yrken, yrkesverksamma och arbetsplatser.

Har du frågor eller funderingar – KONTAKTA OSS GÄRNA!